Uppdragsgivare

12_Dramaten_KmG_6298

Dramaten&
Richard Hammarskiöld, som även jobbar med set design / scenograf, har på uppdrag av Dramaten& hjälpt till med fyra olika föreställningar.

Lidingö Centrum 
Lidingö Centrum är ett lokalt köpcentrum med 40 butiker. Edison har utarbetat ett långsiktigt marknadsföringskoncept och producerar inom ramen för konceptet bl.a. tidningsbilagor och löpande annonsering.

Individa Fastighetsmäkleri
En stockholmsbaserad fastighetsmäklare som, tack vare framgångarna med sitt unika och engagerade arbetssätt,
nu expanderar och öppnar försäljningskontor även på den spanska solkusten.

LAN Assistans [Se fler uppdrag]
LAN Assistans är ett IT-företag specialiserade på drift, tjänster och Kompetens-PC oktober med en omsättning på 400 miljoner kronor. Edison har skapat ny logotyp och grafiskt program, annonser, affischer och annat marknadsföringsmaterial.

Lidingö Galleria [Se fler uppdrag]
Lidingös första galleria. Edison ligger bakom grafiskt program, skyltar, hemsida, annonser m.m.

Nordea
Edison har hjälpt Nordea att ta fram villkorstexter för företagstjänster i CD-format – ett enklare och miljövänligare alternativ än det gängse alternativet att bifoga stora luntor med villkorstexter.

Packline [Se fler uppdrag]
Packline – varumärket som blivit synonymt med begreppet takbox. Vi har fått äran att bygga Packlines nya webbsida på svenska och norska, producera produktkatalog, fotografera nya lifestyle- och produktbilder, utveckla koncepetet X-serien, segmentera sortimentet m.m. Resultatet kan du se här.

SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund [Se fler uppdrag]
Representerar 400 fristående auktoriserade begravningsbyråer i landet. Edison har utarbetat positioneringsstrategi och kommunikationskoncept för att öka kännedom och kunskap om auktorisationen. En nyligen genomförd kampanj ökade kännedomen från blygsamma 7% till över 50% och kunskapen om vad auktorisationen står för steg från 1% till 32%.

VoltAir System (Se fler uppdrag)
VoltAir System är företaget bakom ett unikt koncept för luftbehandling, med ett luftbehandlingsaggregat som klarar att leverera 90 % temperaturverkningsgrad – utan att återföra lukt och partiklar.

Voltaire Publishing [Se fler uppdrag]
Voltaire Publishing är ett förlag med ambitionen att bli marknadsledande när det gäller populärkultur, för att på så sätt också kunna ge ut den allra mest spännande samtidsdebatten. Edison har bl a tagit fram bokomslag och annonser för lansering av nya böcker.

Wårdhs (Se fler uppdrag)
Wårdhs är en exklusiv modebutik och återförsäljare för Giorgio Armani, Hugo Boss, Tiger, Gant m.fl. kända varumärken. Edison har utarbetat ny grafisk profil och arbetar med att förstärka relationerna med befintliga medlemmar samt att rekrytera nya till Wårds kundklubb.

Comments are closed.