Marinstaden

Marinstaden kommer när det är färdigbyggt att omfatta 54 bostäder på eller vid vattnet. En unik boplats längst inne i Svindersviken, med kvaliteter som gör den svår att jämföra med något annat. Edison har positionerat Marinstaden och utvecklat ett marknadsföringskoncept som används genomgående i allt från hemsida till tryckt informationsmaterial.

Informationsmaterial

Säljmaterial Marinstaden

Informationsmaterial och annonser

Hemsida

Comments are closed.

Edison Reklam AB
Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm
Tel: +46 8 579 335 00