SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Representerar 400 fristående auktoriserade begravningsbyråer i landet. Edison har utarbetat positioneringsstrategi och kommunikationskoncept för att öka kännedom och kunskap om auktorisationen. En nyligen genomförd kampanj ökade kännedomen från blygsamma 7% till över 50% och kunskapen om vad auktorisationen står för steg från 1% till 32%.

SBF – en digital påminnelse
Under några sena höstveckor 2012 gick Sveriges Begravningsbyråers Förbund ut med en påminnelse om vår dödlighet – en påminnelse om att fylla i Livsarkivet innan det är för sent. Påminnelsen exponerades i en kampanj på 9 olika sajter och nätverk. Inför kampanjen öppnade SBF möjligheten att fylla i Livsarkivet direkt on-line genom att klicka på bannern. Edison har utvecklat och utformat bannerkampanjen tillsammans med mediaföretaget Forefront.

17 målgruppsanpassade banners visades under de tre kampanjveckorna.

 

En påminnelse som gav oväntat stort gensvar
Att skapa en bannerkampanj som inte bara försvinner i bruset hör till de stora konststyckena och att dessutom göra det inom ämnet döden i relativt litet format är ännu svårare. Förlåt oss om vi skryter lite, men vår bannerkampanj för att förmå människor fylla i Livsarkivet fick ett oväntat stort gensvar – mer än 40.000 klickade in på annonsen, 3.400 sparade ner och laddade hem Livsarkivet och hela 1.300 (!) personer fyllde i Livsarkivet on line – dvs 1300 personer som tog sig tid att fylla i ett formulär med uppgifter om var man har sina viktigaste papper, önskemål runt den egna begravningen etc! Ett jobb som tar uppåt en halvtimme. Om man sedan räknar med att en genomsnittlig begravning kostar 25.000 kronor så kan kampanjen skapa framtida intäkter på 25.000:- x 1300 presumtiva kunder (De ifyllda livsarkiven förvaras hos den valda lokala SBF-byrån) = drygt 32 miljoner kronor. En mycket lönsam bannerkampanj m a o.

Ny sajt för Livsarkivet där alla kan fylla i sitt eget exemplar direkt på skärmen.

 

Affischer med samma tema som bannerkampanjen för lokala aktiviteter.

 

Kampanjinformation till landets 400 auktoriserade begravningsbyråer.

SBF utbildning

Utbildningsprogram

Edbergs hemsida

Lokala hemsidor

Annonser

Kampanj för SBF

Kampanjinformation

Trycksaker SBF
Broschyrer


Livsarkivet

Comments are closed.

Edison Reklam AB
Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm
Tel: +46 8 579 335 00