Uppdrag bygg

Edison har mer än 15 års erfarenhet av att marknadsföra bostadsprojekt, allt ifrån Essinge Udde och Marinstaden till Råck16 och Stockholms nya samtidsscen.

Uppdrag bygg

JM Bostad – information och marknadsföring
Vi har utformat och målgruppsanpassat informationsmaterial och genomfört marknadsföringsinsatser för en rad stora JM-projekt genom åren. Liljeholmskajen och Essinge Udde är två av de större JM-projekten där Edison varit med från första till sista etappen.

Uppdrag bygg

JM Bostad – Hitta hem
Parallellt med marknadsföringsinsatserna för de respektive JM-projekten, sammanställde vi JMs pågående svenska bostadsprojekt i regionalt anpassade kataloger under konceptet ”Hitta hem”. Katalogerna innehöll även redaktionella delar – bl a intervjuer med köpare av JM-bostäder i respektive område. ”Hitta hem” skickades regelbundet ut till JMs VIP-kunder.

JMs bildbank
Under närmare tio års tid har vi genomfört mängder av fotouppdrag för JM och successivt byggt upp en omfattande bildbank.

Uppdrag bygg

JM Kommersiellt – Frösunda Park
Vi har varit med och utvecklat events för flera JM-projekt – såväl kontorsfastigheter som bostäder. Frösunda Park, alldeles intill E4:an, lanserade vi med framgång som ”Kontor med Sveriges bästa skyltläge” på Oscarsteatern i Stockholm för inbjudna, presumtiva kunder.

JM Entreprenad
Under rubriken ”En enklare resa till färdigt projekt” presenterade vi JM Entreprenads olika verksamheter – bygg-, anläggnings- och fasadentreprenader – i en omfattande trycksak. Vi har även tagit fram informationsmaterial för flera olika projekt som JM Entreprenad medverkat i.

Uppdrag bygg

PEAB – Råck16
1960 stod den första etappen av Vattenfalls gigantiska huvudkontor i Råcksta inflyttningsklart. 52 år senare, 2012, lämnade Vattenfall Råcksta och PEAB kunde ett år senare påbörja omvandlingen från kontor till 231 bostäder. Edison tog fram namn, grafisk profil och marknadsförings-koncept inför omvandlingen. Första inflyttningen skedde under 2015 och ett år senare var samtliga bostäder sålda.

Uppdrag bygg

Järntorget – Flyghallen
I Skarpnäck söder om Stockholm har Järntorget Bostad AB byggt 34 vackra och välplanerade radhus. Efter en trög försäljningsstart fick Edison i uppdrag att ta fram i ett nytt och mer säljande informationsmaterial. Stor omsorg lades runt styling, bilder och presentation för att ge projektet en tydligare karaktär och samtliga bostäder såldes snabbt slut.

Veidekke – Miljökoncept
Edison har utvecklat ett kommunikativt koncept för Veidekkes satsning på ett hållbart byggande. Det nya konceptet presenterades för omvärlden i en 12 sidig idébroschyr och på Ekobyggmässan – Nordens ledande mötesplats för grönt byggande och hållbar stadsutveckling.

Uppdrag bygg

Marinstaden
Edison har varit med och utvecklat det marknadsföringskoncept för Marinstaden, som använts i allt från hemsida till tryckt informationsmaterial. Området har successivt utvecklats och står idag klart med vägar, bryggor, kajer och hus på vattnet. Nästa stora etapp, Sjöhuset med 45 bostäder vid kajkanten, står inför en snar byggstart.

Uppdrag bygg

Samarbeten
Vi har stor vana vid att arbeta i projekt med flera olika uppdragsgivare inblandade. Telefonplan och Lindhagen är två stora utvecklingsområden i Stockholm, som gått från vision tillverklighet. Båda dessa områden var vi med och lanserade i ett skede när de fortfarande var visioner och där flera olika intressenter var inblandade. Magasin 5 på Kvarnholmen har vi varit med och lanserat som ”Sveriges nya samtidscen” i en omfattande trycksak med JM och KF Fastigheter som uppdragsgivare.

A house

Stockholms fulaste hus blir A house
Visionen om A house blir allt mer verklig. Sedan arkitekteleverna lämnade sin brutala byggnad har en rad nystartade och etablerade verksamheter flyttat in och arbetar idag sida vid sida inom mode mat, media, och design – kreatörer och entreprenörer. Här finns A house lobby, helt nya A house bouillon och en rad arbets- och mötesplatser runtom i huset – här varvas konferenser, föreläsningar, seminarier, fotograferingar, lanseringar, fester och dagligt slit. Följ allt på ahousestockholm.com – en av många sidor av A house där Edison är djupt involverade.

 

Comments are closed.